12459 medium lists Listor

Vad kan listor användas till?

Listor gör det möjligt att skapa objekt som kan listas varsomhelst på din hemsida. Listor är fullt dynamiska, vilket betydet att du kan redigera dem hur du vill, välja vilken kolumntyp du vill, lägga till nya listobjekt, redigera och ta bort dem samtidigt som det uppdateras på din hemsida. Varje listobjekt kan också ha en egen sida om du exempelvis skulle vilja presentera mer information om objektet.

Exempel på när du kan använda listor:

  • Visa produktsortiment
  • Skapa bildspel
  • Skapa kontaktlistor
  • Visa karta över återförsäljare

Notera!

Du kan inte skapa listan själv, men kan sedan redigera i den. Kontakta supporten så hjälper de dig med information om listor.

Skapa en ny lista

För att komma till Listor för du muspekaren till nederkanten av webbläsaren (precis under adressfältet eller fältet för favoriter) tills adminmenyn fälls ner. Klicka på ikonen för Listor enligt bilden.

 

För att skapa en ny lista, klicka på plusikonen i den vänstra menyn.

 

 Fyll i formuläret.

 

Namn

Listans namn

Webbadress & Mallnamn

Det unika list-id som används som referens i mallarna.

Språk

Vilket språk listan ska tillhöra på hemsidan. Alternativen beror på vilka språk sidan finns tillgänglig på.

Gör listraderna synliga på sajten

Varje list-objekt kan ha sin egen sida, vilket ger möjligheten att visa mer detaljerad information om ett specifik objekt. Det här alternativet bestämmer om det ska vara möjligt att visa en enskild sida för varje list-objekt.

Redigera en lista

 

 Gå till fliken inställningar för listan och ändra i formuläret.

 

Namn

Listans namn.

Webbadress & Mallnamn

Det unika list-id som används som referens i mallarna.

Språk

Vilket språk listan ska tillhöra på hemsidan. Alternativen beror på vilka språk sidan finns tillgänglig på.

Sortera efter

Välj vilken kolumn listan ska sortera efter. Id är listans standardsortering och representerar varje rads unika identifikationsnummer.

Sortera (stigande/fallande)

Välj om listan ska sorteras efter stigande eller fallande ordning.

Gör listraderna synliga på sajten

Varje list-objekt kan ha sin egna sida, vilket ger möjligheten att visa mer detaljerad information om ett specifik objekt. Det här alternativet bestämmer om det ska vara möjligt att visa en enskild sida för varje list-objekt.

Skapa en listkolumn

 

Gå till fliken inställningar.

 

 Längst ner på sidan finns det ett kolumnformulär som fylls i.

 

Namn

Namnet på kolumen. Endast bokstäver och siffror är tillåtna:  (a-z, A-Z, 0-9), "-" och "_".

Typ

Följande alternativ kan användas för en kolumntyp:

Parameter Beskrivning
Text Ett textfält. Kan innehålla upp till 255 tecken.
Textarea Ett textområde. Kan hålla mer information än ett textfält.
Fil

Kan förvara en länk till en fil. Ger möjligheten att bläddra i mediarkivet.

Heltal Ett nummerfält som endast accepterar heltal.
Datum Ett datumfält som accepterar fromatet YYYY-MM-DD. Ger möjligheten att använda en datepicker.
Datum & Tid Fält för datum och tid. Accepterar formatet YYYY-MM-DD HH:MM. Ger möjligheten att använda en datepicker.
WYSIWYG Möjligheten att använda en textredigerare. Kolumnen förvarar HTML-text. 
Listor (relations)

Gör det möjligheter att skapa relationer mellan olika listor. Läs mer i senare sektion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Position

Anger vilken position kolumnen ska ha i administrationsläget.

Synlig

Anger om kolumnen ska vara synlig i administartionslägets överblick av listan.

 

När du är klar klickar du på spara.Om inställningarna sparades kommer en ny kolumn att läggas till i listan. Därefter kan du fortsätta med att lägga till kolumner om det behövs.

Redigera en listkolumn

 

För att redigera en list kolumn går du till fliken inställningar för listan.

 

Därefter behöver man gå längst ner på listan tills du kommer till kolumnerna.

 

Sedan kan du göra dina ändringer och spara.

Notera!

#1 - Kolumnens typ kan inte ändras.

#2 - När kolumnens namn ändras kan kopplingen till mallen brytas, det kan förändra hemsidans utseende. Innan du ändrar försäkra dig därför att kolumnen inte visas på hemsidan.

Skapa en listrad

 

För att skapa en ny listrad går du till listan du vill ändra och sedan till den första fliken. 

 

Därefter klickar du på "Ny Rad" och fyller i formuläret. Klicka på spara.

Notera!

Formuläret kommer se olika ut beoende på vilka kolumner som listan har. För mer information om kolumntyper läs föregående asvnitt, Skapa en listkolumn.

Listrelationer

Relationer är en speciell typ av kolumn som tillåter dig att skapa relationer mellan en eller flera listrader i en annan lista. När du skapar en kolumn av typen relation kan du välja vilken lista du vill koppla till samt vilken typ av relation det ska vara.

Du kan välja att skapa en single relation eller en multiple relation.

 

Single relation

En single relation ger din lista en kolumn där du kan välja en listrad från en annan lista. Den lista som du valt som mål kan dock välja flera rader i den lista du startade från. Exempelvis skapar du en lista med persoer och en lista med avdelningar. Från listan personer skapar du en singelrelation till listan avdelning. Från listan personer kan du nu alltså ange en avdelning för varje person. Via listan avdelningar kan du dock ange flera pesoner per avdelning. 

 

Multiple relation

En multiple relation ger dig möjlighet att välja flera listrader från en annan lista. Använder vi de förra exemplet kan vi nu alltså välja fler avdelningar för en person.

 

Relationer går på två håll, det betyder att skapar du en relation till en lista så kommer kolumnen att automatiskt upprättas i båda listorna. När du väljer en avdelning för en person kommer listans avdelningar automatiskt att uppdateras med denna personen. Detsamma gäller om du skulle göra ändringar i avdelningslistan.