12457 medium newsletter Hantera nyhetsbrev

Digitala nyhetsbrev är perfekt för att uppdatera befintliga kunder om aktuella erbjudanden eller händelser, men även för att locka nya kunder. I WM3 kan du skapa egna nyhetsbrev som du enkelt skickar ut till en större grupp prenumeranter samtidigt. 

Observera!

Modulen för nyhetsbrev behöver du eventuellt köpa till. Kontakta supporten för hjälp med detta. Då får du även hjälp att lägga upp stilmallar för att kunna skicka professionella nyhetsbrev.

 

För att komma till modulen för nyhetsbrev för du muspekaren till den övre kanten av webbläsaren (precis under adressfältet eller fältet för favoriter) tills adminmenyn fälls ner. Därefter klickar du på nyhetsbrevsikonen.

Skapa nyhetsbrev

 

När du kommer till nyhetsbrevsmodulen klickar du på plustecknet i sidomenyn till vänster.

 

Då kommer ett formulär att dyka upp för ifyllnad. 

 

Namn: Nyhetsbrevets rubrik.

Ämne: Nyhetsbrevets ämne som visas i e-postens ämnesfält.

Avsändare ( namn ): Namnet på personen eller företaget som skickar nyhetsbrevet.

Avsändare ( e-post ): Här kan du ange vilken e-post address nyhetsbrevet skickas ifrån. Om inget anges används no-reply@wm3.se.

Synlig publikt: Här anger du om nyhetsbrevet ska visas på hemsidan.

Mall: Här väljer du den stilmall som ska användas för att visa nyhetsbrevet. (Stilmallar skapas av HL-design, kontakta oss för hjälp med detta).

Språk: Om hemsidan har flera språk kan du välja vilket språk nyhetsbrevet tillhör.

 

När formuläret är ifyllt klickar du på spara.

Redigera nyhetsbrev

Efter att du har skapat ett nyhetsbrev omdiregeras du så att du kan redigera innehållet direkt. Om du vill komma åt nyhetsbrevet från listan klickar du på nyhetsbrevets namn i listan.

Du redigerar nyhetsbrevet på samma sätt som en vanlig hemsida, det vill säga direkt i textfälten.

 

Klickar här för mer information om redigering av innehåll.

Om du vill gå tillbaka till inställningar för nyhetsbrevet klickar du på kugghjulsikonen i högra hörnet av verktygsfältet. 

Skicka nyhetsbrev

För att skicka nyhetsbrevet klickar du på "skicka"-knappen till höger om nyhetsbrevet i listan.

 

Du kan välja om du vill skicka ett test till den e-postadressen du är inloggad med för att se hur nyhetsbrevet ser ut för mottagarna, då trycker du på Send test.

Känner du dig klar att skicka ditt nyhetsbrev kan du välja om du vill skicka till en eller flera prenumerantgrupper. När du gjort dina val klickar du på Skicka. 

Skapa prenumerantgrupp

För att skapa en ny prenumerantgrupp klickar du på "Prenumerantgrupper" i nyhetsbrevets sidomeny till vänster i fönstret och sedan på "Ny grupp". Därefter döper du gruppen och sparar.

Skapa prenumerant

För att skapa en ny prenumerant klickar du på "Prenumeranter" i nyhetsbrevets sidomeny till vänster i fönstret och sedan på "Ny Prenumerant". Ett formulär dyker upp för ifyllnad där du även behöver ange vilken prenumerantgrupp prenumeranten ska tillhöra. När du är klar klickar du på spara.

Importera prenumeranter

I WM3 kan du importera prenumeranter från en CSV-fil, vilket betyder kommaseparerade värden och är en typ av tabell för databasvärden. För att skapa en CSV-fil i tex Excel skapar du en kolumn med namn och en kolumn med e-postadresser. När du är klar kan du spara filen som en CSV-fil. 

För att importera prenumeranter måste du först ha skapat en prenumerantgrupp. Se här för mer information om hur du skapar en prenumerantgrupp.

När gruppen är skapad syns den i listan och du kan klicka på namnet för att redigera den. När du redigerar en grupp erbjuds du möjligheten att importera prenumeranter. För att starta processen klickar du på "importera"-knappen uppe i högra hörnet av fönstret och väljer den CSV-fil du vill importera. När importen är färdig skickas ett mail till dig och du kan se alla prenumeranter i gruppen.