12453 medium edit Redigera innehåll på sidor

Vår målsättning är att det ska vara lätt att redigera text i WM3 och att du snabbt ska få en tydlig bild av hur din webbsida kommer att se ut när den är publicerad. Därför har vi liveredigering som innebär att du kan redigera direkt i textfälten på din webb utan att behöva skifta mellan olika visa-lägen. 

 

Redigerbara fält

I WM3 finns det två typer av redigerbara fält, de kallas för sidspecifika redigerbara fält och globala redigerbara fält.

 

Sidspecifika redigerbara fält

Sidpecifika fält kan endast redigeras på den sidan där du befinner dig, de används vanligtvis för att redigera en sidas innehåll.

 

Globala redigerbara fält

Globala fält kan redigeras överallt på webbsidan och kan delas mellan flera olika sidor. Ändras det globala fältet på ett ställe kommer det automatiskt att ändras på alla andra ställen där du placerat ett globalt fält - en slags spegling av innehållet. Globala fält är exempelvis smidigt att använda när du vill ha samma sidfot på alla sidor på webben.

Editor

När du ställer dig med muspekaren i ett redigerbart fält och klickar kommer en ruta med redigeringsverktyg  automatiskt att dyka upp, den ser ut enligt nedan och kallas för editor.

Det är med hjälp av editorn som du formaterar text, bestämmer innehåll och placerar objekt på din webbsida. Nedan hittar du en introduktion till editorns olika knappar och funktioner.

 

Textformatering

 - fet text

 - kursiv text

 - understruken text

 - överstruken text

 - vänsterjusterad text

 - centrerad text

 - högerjusterad text

 - marginaljusterad text

Välj teckenformat

För varje mall på din hemsida finns ett antal fördefinerade textstilar i form av sex olika rubriker och normal text. För att välja bland dessa öppnar du rullisten i editorn och väljer önskad textstil.

Skapa listor

 - skapa nummerlista

 - skapa punktlista

Skapa en länk

För att skapa en länk på din webbsida markerar du först texten som ska bli klickbar.

- Klicka sedan på den här knappen. Ett pop-up fönster kommer att dyka upp med olika inställningsalternativ.

 

Under första fliken, Länkinformation (se bild till höger), i pop up-rutan kan du ställa in:

Länktyp: Här kan du välja på följande alternativ

 • URL - om du vill länka till en annan webbsida
 • E-post - om du vill att besökarna ska kunna skicka ett mail till angiven adress
 • Länk till ankare i texten - om du vill att besökaren ska kunna hoppa längre ner i texten på samma sida

Interna sidor: Om du vill länka till en annan sida på din egen webbsida kan du hitta den i listan under interna sidor istället för att skriva in webbadressen manuellt.

Protokoll: Här kan du välja

 • http
 • https
 • ftp
 • news
 • övrigt

Url: Här anger du webbadressen till webbsidan du vill länka till.

 

Under den andra fliken, Mål (se bild till höger), kan du ställa in hur länken ska öppnas för besökaren.

 • Frame - Länken öppnas i en frame. Obs! Du behöver specifera ett namn på framen.
 • Popup fönster - Länken öppnas i ett popup fönster.
 • Nytt fönster (_blank) - Länken öppnas i en ny webbläsarflik. 
 • Översta fönstret - Länken öppnas i fönstret som är i topposition.
 • Samma fönster - Länken öppnas i samma fönster och besökaren lämnar sidan där länken fanns.
 • Föregående fönster - Länken öppnas i fönstret som detta fönster tillhör.

 

Ta bort en länk

 - För att ta bort en länk markerar du texten eller bilden som innehåller länkningen och klickar på denna knapp.

Lägg in en bild

Dra och släpp: Om du har bilden på datorn kan du dra in den direkt i ett redigerbart fält och släppa den där. När den släpps laddas den automatiskt upp till mediearkivet.

Om bilden redan finns mediearkivet, gör du så här istället:

 - Ställ markören i ett redigerbart fält och klicka på mediearkivknappen för att lägga till en bild. Mediearkivet kommer att öppnas och där kan du välja bilden du vill använda.

 

 

Skapa en tabell

 - För att skapa en tabell klickar du på denna knapp. Ett pop up-fönster kommer att dyka upp där du kan göra olika tabellinställningar.

 

På första fliken i pop up-fönstret, Tabellegenskaper (se bild till höger), kan du ställa in följande

Rader: Hur många rader tabellen ska ha

Kolumner: Hur många kolumner tabellen ska ha

Rubriker: Om kolumner eller rader ska ha rubriker

Kantstorlek: Om tabellen ska ha en ram och hur tjock kanten ska vara ( i pixlar ) 

Justering: Om tabellen ska ligga på den vänstra eller högra sidan av textfältet

Bredd: Bredden på tabellen

Höjd: Höjden på tabellen

Cellavstånd: Utrymmet mellan cellerna

Cellutfyllnad: Utrymmet mellan innehållet och kanten av cellen

Rubrik: Här kan du ange namnet på tabellen

Sammanfattning: Här kan du skriva en förklaring av tabellens innehåll

 

 

Bädda in media

Vill du till exempel kunna visa ett filmklipp från youtube direkt på din webb kan du använda dig av inbäddad media. 

 - För att bädda in media klickar du på denna knapp och lägger in den inbäddningskod/inbäddningsurl du hämtat från exempelvis youtube i fältet. Klicka på "OK" för att spara ändringarna.

Lägga in en iframe

 - För att lägga in en iframe klickar du på denna knappen. En pop up-fönster kommer att dyka upp med inställningsalternativ.

 

I första fliken, Allmänt (se bild till höger), kan du ställa in:

URL: Webbdressen till iframens innehåll

Bredd: Bredden på iframen

Höjd: Höjden på iframen

Justering: Om iframen ska ligga i vänster eller höger sida av textfältet

Aktivera rullningslister: Om iframens innehåll är större än iframen kan du lägga till möjligheten att scrolla

Visa ramkant: Om iframen ska ha en kant

Namn: Namnet på iframen

Titel: Titeln av iframen som ska visas när du för muspekaren över iframen

URL-beskrivning: Här kan du ange en länk till sidan som innehåller en längre beskrivning av iframen

Klistra in vanlig text

När du kopierar text från exempelvis en webbsida följer textformateringen med. Den kan innehålla bakgrundsfärger, fontstorlekar och olika radavstånd på texten eller kanske texten kommer från en tabell. När du lägger in samma text i ditt textfält kan det se konstigt ut. För att kopiera texten, men inte textformateringen använder du detta verktyg.

 - Klicka på knappen, klistra in texten i rutan och klicka på spara.

Klistra in från word

Precis som när du kopierar text från en webbsida följer textformatering med även när du kopierar text från word. Eftersom det kan vara bra att först skriva sin text i ett program som har rättstavningskontroll har vi gjort det enkelt att ta bort överflödig formatering när du är redo att lägga in din text på din webbsida. 

 - Klicka på knappen, klistra in texten i rutan och klicka på spara så anpassas texten till sidans mall och formatering.

Lägg in en avskiljningslinje

Ibland vill du kanske dela av textstycken med hjälp av en tunn avskiljningslinje. 

 - För att lägga till en avskiljningslinje klickar du på denna knapp. 

Visa html-editor

 - Klicka på knappen för att visa HTML-editorn. Klicka på "OK" för att spara ändringar.

Skapa formulär

Det finns flera tillfällen då det kan vara smidigt att använda formulär på din webbsida, exempelvis om du vill att besökare enkelt ska kunna anmäla sig till ett evenemang.

 

För att skapa ett formulär går du först in iformulärmodulen. Den hittar du genom att föra muspekaren till den övre kanten av webbläsaren (precis under adressfältet eller fältet med favoriter) tills WM3-menyn fälls ner. Därefter klickar du på formulärikonen enligt bilden nedan.

 

När du går in i formulärmodulen dyker det automatiskt upp ett formulär att fylla i. Det gör du på följande vis:

 

Namn: Namet på formuläret

Formulär Action: Detta fylls i automatiskt när du fyller i namnet

Språk: Här anges vilket språk formuläret ska tillhöra om din webbsida erbjuder flera språkalternativ

Skicka till: Här anger du e-postadressen som ifyllda formulär ska skickas till

Ämne: Formulärets ämne, detta visas i ämnesfältet när det skickas till den valda e-postadressen. Exempelvis "Anmälan evenemang X".

När du fyllt i formuläret klickar du på "Spara". Nu finns ditt grundformulär sparat för att byggas vidare på när du befinner dig på rätt sida. Gå till den specifika sidan som ditt formulär ska ligga på och klicka på textfältet där du vill placera formuläret.

 - När du klickar på denna knapp i editorn dyker ytterligare en rad knappar upp - Formulärverktygen.

 - Klicka på denna knapp för att välja vilket formulär du vill bygga vidare på. Du kan även välja om besökaren ska kunna ladda upp en fil som senare bifogas i mailet.

När formuläret har skapats ser du en rödmarkerad kant. Det är innanför den som du placerar alla fält som ska finnas med i formuläret.

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en kryssruta

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en radioknapp

 - Klicka på denns knapp för att lägga till ett textfält

 - Klicka på denna knapp för att lägga till ett meddelandefält

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en filuppladdning

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en lista med flera alternativ

 - Klicka på denna knapp för att lägga till en knapp (exempelvis en skicka-knapp)

 - Klicka på denna knapp för att lägga till ett osynligt fält

Verktygsfältet

Verktygsfältet är de symboler du ser uppe i högra hörnet när du loggat in för att redigera din webbsida. 

 - Gå in och ur redigeringsläge. När du går ur redigeringsläget blir pennan överstruken och sidan fungerar precis som för dina besökare. Klicka på pennan igen för att fortsätta din redigering.
 
 - Spara ändringar. Ändringarna sparas endast i verktyget och visas inte för besökare. På så vis kan du fortsätta redigeringen vid ett senare tillfälle utan att förlora ändringarna.
 
 - Spara och publicera ändringar. Dina ändringar publiceras direkt och blir synliga på sidan.
 
 - Visa redigerbara fält. Är du osäker på var på sidan dina redigerbara fält ligger klickar du på knappen. Då dyker det upp ramar kring de fält du kan redigera.
 
 - Gå till sidans inställningar.
 
 - Flytta verktygsfältet om du vill ha det någon annanstans på sidan under tiden du arbetar.